Otizmli bireyin bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı terapi biçimleri kullanılabileceğinden, otizm terapisi için tek bir standart ve herkese uyan tek bir reçete yoktur. Bununla birlikte, otizmin tedavisinde etkili olduğu gösterilen ve genellikle terapi için bir temel olarak kullanılan kanıta dayalı uygulamalar (EBP’ler) vardır.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ABD’deki Ulusal Otizm Merkezi, otizmin tedavisi için 14 EBP (kanıta dayalı uygulama) belirlemiştir. Bunlar arasında uygulamalı davranış analizi (ABA), bilişsel davranış terapisi (CBT), sosyal beceri eğitimi ve konuşma terapisi bulunmaktadır. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) de otizmin tedavisi için EBP’lerin kullanılmasını tavsiye eden kılavuzlar yayınlamıştır.

Buna ek olarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) “İşaretleri Öğrenin. Erken davranın.” Bu program, ebeveynlerin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının otizm belirtilerini erken fark etmelerine ve çocuklara ihtiyaç duydukları yardımı almalarına yardımcı olmaktadır.

Bununla birlikte, otizmin tedavisi için belirlenmiş EBP’ler olsa da, terapinin her zaman otizmli her bireyin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerektiğini unutmamak önemlidir. Nitelikli bir sağlık uzmanı veya terapist, özel ihtiyaç ve hedeflerine yönelik kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek için bireyler ve ailelerle birlikte çalışabilir.

 

Otizmli bireyler için yararlı olduğu gösterilen birkaç terapiyi burada tekrar bulabilirsiniz:

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) – ABA, becerileri öğrenmeye ve olumlu pekiştirme yoluyla davranışları değiştirmeye odaklanan bir terapi şeklidir.
Konuşma terapisi – Bu terapi şekli, otizmli kişilerin sözlü ve sözsüz iletişim de dahil olmak üzere iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Mesleki terapi – Mesleki terapi, otizmli kişilerin motor becerilerini ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Sosyal beceri terapisi – Bu terapi türü iletişim, sosyal etkileşim ve ilişkiler dahil olmak üzere sosyal becerileri geliştirmeye odaklanır.
Bilişsel davranış terapisi (BDT) – BDT, otizmli kişilerin kaygı, depresyon ve diğer duygusal sorunları yönetmelerine yardımcı olabilir.
Duyusal Entegrasyon Terapisi – Bu terapi türü, otizmli kişilerin belirli duyusal girdi türlerine karşı aşırı duyarlılık veya düşük duyarlılık gibi duyusal işleme zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmakla ilgilidir.

Burada tekrar vurguluyoruz: Terapinin bireyin bireysel ihtiyaçlarına ve güçlü yönlerine göre uyarlanması gerektiğini unutmamak önemlidir.